This is SLOGAN TEXT

Český sever vsadil na Dálný východ

Pomyslným titulem nejseverněji položeného města v ČR se může pochlubit Šluknov se zhruba 5500 obyvateli. Najdeme ho v Ústeckém kraji, okresu Děčín. Čistotu a údržbu tady mají na starosti Technické služby Šluknov, s. r. o., podnik ve 100% majetku města.

Přijeli jsme si sem posvítit především na techniku pro údržbu zeleně s hlavním cílem načerpat praktické zkušenosti od obsluhy, které by mohly pomoci při rozhodování potenciálním uživatelům těchto nebo podobných strojů. Jak se to podařilo, posuďte sami.

Pestrý výčet prací

„Pro město Šluknov zajišťuje našich 30 zaměstnanců komplexní práce. Některé vykonáváme pravidelně, jiné podle aktuálních požadavků. Jedná se především o veškerou údržbu zeleně včetně prořezávání a kácení stromů. Významnou složkou naší činnosti je celoroční úklid chodníků, komunikací a veřejných prostranství. V gesci máme odpadové hospodářství. Provozujeme sběrný dvůr, překladiště odpadů a vlastní kompostárnu. Svážíme nejenom obsah městských odpadkových košů, ale i komunální odpad a bioodpad s pomocí vlastních prostředků. Dále mohu jmenovat drobné stavební a zemní práce, přepravu různého materiálu, údržbu a opravy komunikací, péči o kanálové vpusti, veřejné osvětlení, správu mobiliáře až třeba po vyčerpávání obsahu jímek. Ve správě máme dva hřbitovy a sportovní areál včetně dvou fotbalových hřišť. Pokud máme volné kapacity, můžeme je nabídnout i dalším zájemcům,“ vysvětlil jednatel Technických služeb Šluknov Lukáš Janeček a pokračoval:

„V souvislosti s koronavirovou pandemií poněkud ubyl problém s nedostatkem pracovních sil, hlavně těch pro manuální práce. Kvalifikovaných zaměstnanců se to tolik netýká. Ty musíte také náležitě zaplatit a nedostatek finančních prostředků je podle mě obecný problém podniků technických služeb.“

Sbírají i mulčují

Co se týká údržby zeleně, řídí se Technické služby Šluknov detailně zpracovaným seznamem parcel (pro snazší orientaci obsluhy žací techniky nejen s čísly, ale i místními názvy), který stanovuje způsob jejich údržby (sekání se sběrem nebo mulčování) a frekvencí jednotlivých sečí – samozřejmě s možností odchylek v souvislosti s aktuálními klimatickými podmínkami a růstem trávy. Celková plocha zeleně k údržbě je ve Šluknově 259 776 m2, k tomu je nutno přičíst ještě 52 960 m2 krajnic. Poměr mezi sekáním se sběrem a mulčováním je zhruba půl na půl.

Podle jednatele Janečka se v poslední době stále víc prosazuje ve městě mulčování. Pokud se k tomuto způsobu údržby zeleně přistupuje pravidelně, nehromadí se na povrchu nevzhledné chuchvalce trávy. Rozmělněné zbytky posekané hmoty chrání porost proti slunečnímu záření, zamezují odparu vody a v konečném důsledku slouží jako přírodní hnojivo.

Na sekání se sběrem používají Technické služby Šluknov již delší dobu kompaktní traktor japonské výroby Iseki TXG 23. Mohou s ním také mulčovat s bočně agregovaným nástavcem Humus. K mulčování tady slouží poměrně dlouhou dobu dálkově ovládaný svahový žací stroj Spider, nejvýkonnější model ILD02. Vzhledem k tomu, že je již na hranici použitelnost, jako náhradu si ve Šluknově letos v květnu zakoupili dalšího „Japonce“, tedy zástupce v titulku uvedeného Dálného východu – mulčovací traktor Orec RM982F určený pro práci v obtížných podmínkách. Konečně na některé okrajové plochy a místa poblíž překážek, kam se uvedená technika nedostane, musí nastoupit parta lidí s křovinořezy, pro absolutní dočištění povrchu popřípadě i s fukary.*

(Podrobnosti v Komunální technice 8/2020)

zdroj: https://www.komunalweb.cz/cesky-sever-vsadil-na-dalny-vychod/

 

O NÁS

Firma Eurogreen působí na českém trhu více jak 20 let. Původní specializace na trávníky se postupem času rozšířila o další produkty, které souvisely se základní činností. Kromě automatických zavlažovacích systémů, sportovního nářadí, profesionálních třídiček Zemmler a mulčovačů Orec, nabízí také komunální techniku Iseki.

Copyright Eurogreen ® 2020 | Design: TR-DESIGN.CZ